Aktualitātes
20.11.2018

SAFEWORK mācību centrs aicina Jūs uz semināru “Individuālie aizsardzības līdzekļi – drošības balsts

Aktualitāte:
Ikvienai personai, kas ir atbildīga par IAL iegādi uzņēmumā jāzina, pēc kādiem standartiem ir jābūt ražotam IAL, kādiem kritērijiem ir jāpievērš uzmanība tos izvēloties, kā arī kādā veidā nepieciešams dokumentēt IAL izsniegšanu.
Apmācību saturs:
Aktuālās normatīvo aktu prasības, labā prakse, sadarbībā ar uzņēmumiem/iestādēm novērotās problēmas/neatbilstības. Elpošanas, dzirdes, pretkritiena aizsardzības līdzekļu izvēle, aizsargapģērbu, apavu, cimdu un darba apģērbu pareizas izvēlēs priekšnoteikumi.
Mērķauditorija:
Apmācības paredzētas darba aizsardzības speciālistiem, iepirkuma speciālistiem, uzticības personām un visiem darbiniekiem, kuru atbildībā ir IAL izvēle.
Norises vieta: GRIF.LV birojā Rīgā, Maskavas ielā 361, 2.stāvā, Semināru telpā
Dalība seminārā: 35,00 EUR + PVN
Ilgums: 4 stundas
Sertifikāts: pēc semināra noklausīšanās dalībnieki saņem mācību centra sertifikātu
Pieteikšanās dalībai:
1. rakstot uz e-pastu info@safework.lv;
2. aizpildot anketu mūsu mājas lapā: www.safework.lv