PAR GRIF
Profesionālisms un augsta apkalpošanas kvalitāte – tas ir galvenais pamatprincips mūsu darbā ar klientiem.

Uzņēmums GRIF dibināts 1989.gadā, bet 1991.gadā tika pārveidota par SIA.
Savu darbību firma attīstīja kā darba apģērbu, cimdu, apavu, individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) mazumtirgotāja un vairumtirgotāja Latvijā.
Šī iemesla dēļ tika nodibinātas partnerattiecības ar pasaulē plaši pazīstamām individuālo aizsardzības līdzekļu ražotājfirmām. Ar daudzām šīm firmām mūsu sadarbība turpinās jau daudzus gadus.
Firmas šūšanas cehs pēc klientu īpaša pasūtījuma izgatavo tiem nepieciešamos darba apģērbus. Mūsu piedāvātie izstrādājumi pilnībā atbilst Latvijas un Eiropas standartiem.

GRIF ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas 2000.gadā saņēmis starptautisko ISO 9001:2000 sertifikātu individuālo aizsardzības līdzekļu ražošanas un realizācijas sfērā. Mūsu uzņēmumu sertificēja starptautiskā auditorfirma Bureau Veritas Quality International (BVQI).

2000. gadā GRIF tika radīta Darba aizsardzības speciālistu nodaļa, kas sāka nodarboties ar pakalpojumu darba aizsardzības jomā sniegšanu mūsu Klientiem. 2002.gada rudenī darba aizsardzības pakalpojumu – riska faktoru novērtēšana darba vietās, darba aizsardzības sistēmas ieviešana uzņēmumos, likumdošanas prasību darba aizsardzībā ievērošana un izpilde, nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana – arī tika sertificēta atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 9001:2000.

SIA "GRIF" kompetence darba aizsardzībā valstī noteiktajā kārtībā ir novērtēta un atzīta, uzņēmumam ir piešķirts KOMPETENTAS INSTITŪCIJAS STATUSS (sk. publicējumu 10.01.2006. "Latvijas Vēstnesī" Nr.5), un visi darba aizsardzības pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmas procedūrām, metodēm un instrukcijām, ko apliecina BVQI ISO 9001:2000 sertifikāts.