Aktualitātes
14.05.2018

SAFEWORK seminārs “Individuālie aizsardzības līdzekļi – drošības balsts uzņēmumā"

Aktualitāte:
15.06.2018. SAFEWORK mācību centrs aicina Jūs uz semināru “Individuālie aizsardzības līdzekļi – drošības balsts uzņēmumā”.
Ikvienai personai, kas ir atbildīga par IAL iegādi uzņēmumā jāzina, pēc kādiem standartiem ir jābūt ražotam IAL, kādiem kritērijiem ir jāpievērš uzmanība tos izvēloties, kā arī kādā veidā nepieciešams dokumentēt IAL izsniegšanu.
Apmācību saturs:
Aktuālās normatīvo aktu prasības, labā prakse, sadarbībā ar uzņēmumiem/iestādēm novērotās problēmas/neatbilstības. Elpošanas, dzirdes, pretkritiena aizsardzības līdzekļu izvēle, aizsargapģērbu, apavu, cimdu un darba apģērbu pareizas izvēlēs priekšnoteikumi.
Mērķauditorija:
Apmācības paredzētas darba aizsardzības speciālistiem, iepirkuma speciālistiem, uzticības personām un visiem darbiniekiem, kuru atbildībā ir IAL izvēle.

Norises laiks: 2018.gada 15.jūnijs plkst. 10:00
Norises vieta: Maskavas iela 361, Rīga, SIA GRIF birojs, 2.stāvs, Semināru telpa
Dalība seminārā: 50,00 EUR + PVN
Ilgums: 4 stundas
Sertifikāts: pēc semināra noklausīšanās dalībnieki saņem mācību centra sertifikātu
Pieteikšanās dalībai:: rakstot uz e-pastu info@safework.lv;